ონლაინ ლექსიკონი

Back

reversion

გამოთქმა: /rɪˈvəːʃ(ə)n/

არსებითი სახელი

Universal
  • დაბრუნება (პირვანდელ მდგომარეობამდე);
  • {იურ} ქონებრივი უფლების გადასვლა პირვანდელ მფლობელობაზე;
  • {ბიოლ} ატავიზმი, გადმონაშთი.

Economics
  • 1) რევერსია, დაბრუნების უფლება;
  • 2) უფლებების შებრუნება, ქონების საკუთრების უფლების თავდაპირველი მფლობელისთვის დაბრუნება.

Law
  • 1) რევერსია, დაბრუნების უფლება, უფლებების მობრუნება, ქონებრივი უფლებების თავდაპირველ მფლობელთან ან მის მეკვიდრესთან დაბრუნება;
  • 2) იმ უძრავი ქონების გამოსყიდვის უფლება, რომელიც დაგირავებულია ან ვალის გამო სასამართლოს წესით გასხვისებულია

სინონიმები