ონლაინ ლექსიკონი

Back

about-face


ნათარგმნია about-face სინონიმები

Universal
  • I noun
  • 1) წრიულად მობრუნება

Universal
  • "About-Face!" was the next command - ზურგისაკენ! გაისმა შემდეგი ბრძანება

Universal
  • 2) მოულოდნელი და სრული ცვლილება (ურთიერთობების, შეხედულებების და აშ)
  • 3) ნახტომი უკან (დარტყმისას)

Universal
  • II verb
  • 1) წრიულად მობრუნება

Universal
  • Morrow got very white - about-faced, and marched out of the room - მოროუ ძლიერად გაფითრდა, შებრუნდა და ოთახიდან გავიდა

Universal
  • 2) მოულოდნელად და სრულიად შეცვლა (ურთიერთობების, შეხედულებების და აშ)
  • 3) უკან გადახტომა (დარტყმისას).

სინონიმები