ონლაინ ლექსიკონი

Back

rip


ზმნა

Universal
 • დახევა, დაგლეჯა, დარღვევა, რღვევა;
 • გახეთქა, გაპობა;
 • სიგრძივ გახევა;
 • ხმის გამოცემა;
 • უწმაწური სიტყვების თქმა;
 • დარდის აშლა, ძველი ტკივილების გახსენება;

არსებითი სახელი

Universal
 • განაჭერი, გაჭრილი;
 • გაჭრა, გახევა;
 • გარღვეული ნაკერი;

არსებითი სახელი

Universal
 • ჯაგლაგი (ცხენი);
 • გარყვნილი, თავაშვებული კაცი.

Universal
 • to rip off - ამოძრობა, ამოგლეჯა;
 • to rip out - ამოგლეჯა, ამოთხრა;
 • to rip up - გარღვევა, დარღვევა;
 • to tell things rip - არ ჩარევა (ამბების მიმდინარეობაში).

სინონიმები

ანტონიმები