ონლაინ ლექსიკონი

Back

rule

გამოთქმა: /ruːl/

არსებითი სახელი

Universal
 • წესი, რიგი;
 • პრინციპი, საფუძველი;
 • ნორმა;
 • {ხატ} თვალად, თვალზომით;
 • მართველობა, გამგეობა, ხელისფლება, ძალაუფლება;
 • ბატონობა, ბრძანებლობა, გამგებლობა;
 • სასამართლოს დადგენილება;
 • წესდება (საზოგადოებისა);
 • სახაზავი, შიმშა;
 • {პოლიგ} შპონი;

Universal
 • as a rule - როგორც წესი, ჩვეულებრივ;
 • general rule - საერთო წესი;
 • rule of three - {მათ} სამთა წესი;
 • rules of the game - თამაშის წესები;
 • rule of the road - გზაზე მოძრაობის წესები;
 • rule of thumb - მიახლოებითი გამოთვლა;
 • to make it a rule - წესად მიღება;
 • the rule of the people - ხალხის გამგებლობა, ხალხის ბატონობა, დემოკრატია;

Universal
 • 2) verb მართვა (მართავს, განაგებს), ბრძანებლობა;
 • დადგენა, წესების დადგენა;
 • გადაწყვეტა, გადაჭრა;
 • ხაზვა, სწორი ხაზების გავლება;
 • ფასების გარკვეულ დონეზე ყოფნა;

Universal
 • to rule out - გამორიცხვა.

Economics
 • 1. 1) მართვა, 2) ბატონობა, 3) ძალაუფლება, 4) დადგენილება, 5) დანიშნულება, ნორმა, წესი, 6) წესდება;
 • 2. 1) სახელმწიფოს მართვა, 2) ბატონობა, 3) ხელმძღვანელობა, 4) კონტროლირება.

Law
 • 1) წესი|წესების დადგენა;
 • 2) სამართლის ნორმა|სამართლის ნორმის დადგენა;
 • 3) დადგენილება;
 • მიწერილობა, ბრძანება | დადგენა, გადაწყვეტა;
 • 4) მართვა;
 • მეფობა;
 • ძალაუფლება| მართვა ( ზიანს არ ექნებოდა ადგილი თუ თავიდანვე არ იზნებოდა მოპასუხის ბრალი)

Law
 • ( იმ შეთანხმებების ძალადაკარგულობაზე , რომელიც ადგენს ქონებრივ უფლებას , შეთანხმებაში დასახელებული პირის ან პირების გარდაცვალებიდან 21 წლის შემდეგ )

სინონიმები

ანტონიმები