ონლაინ ლექსიკონი

Back

set off


ნათარგმნია set off სინონიმები

Universal
  • 1) განზრახვა, მოწადინება 2) ანაზღაურება, დაბალანსება 3) ხაზგასმით აღნიშვნა 4) განცალკევება, გამოყოფა, მოცილება

სინონიმები