ონლაინ ლექსიკონი

Back

shake

გამოთქმა: /ʃeɪk/

არსებითი სახელი

Universal
 • შერყევა, შერხევა, შენძრევა;
 • თრთოლა, ჟრჟოლა, კანკალი, ძაგძაგი;
 • ვიბრაცია;
 • ხელის ჩამორთმევა;
 • თავის დაქნევა;
 • {სალ} მიწისძვრა;
 • ბზარი, ნაპრალი (მიწისა, ხისა);
 • {მუს} რაკრაკი, კრიმანჭული, ტრელი;
 • {სალ} წამი, მეყი;

Universal
 • all of a shake - ძაგძაგით;
 • a shake of the head - თავის ქანება (უარყოფის ნიშნად);
 • in half a shake - ერთბაშად, ერთ წუთში, ერთ წამში;

Universal
 • 2) verb (shook, shaken)
 • ნჯღრევა, რხევა, რყევა;
 • კანკალი, ძაგძაგი, ჟრჟოლა (სიცივისაგან, აღელვებისაგან);
 • რყევა, ქანაობა;
 • აქანავება;
 • ქნევა, თავის ქნევა;
 • შერხევა, შერყევა;
 • {მუს} კრიმანჭულის თქმა;
 • სახლის დანგრევა, დაშლა;
 • ფხვიერი რამის დაჯდომა;
 • შეთვისება, შეგუება;
 • {ჟარგ} ფულის გამოძალვა;
 • თავიდან მოშორება (ავადმყოფობისა, აბეზარი ადამიანისა);
 • to shake out - გამობერტყვა;
 • გაშლა (აფრისა, დროშისა);

Universal
 • to shake don - ხის ბერტყვა, ნძრევა;
 • to shake off - მტვრის გადაბერტყვა;
 • to shake up - შენჯღრევა, შეჭანჭყარება (სითხისა ბოთლში), აშლა, განძრევა.

Economics
 • 1) კანკალი, ცახცახი, შეშფოთება, შეძრწუნება;
 • 2) შესუსტება.

სინონიმები