ონლაინ ლექსიკონი

Back

shiver


ნათარგმნია shiver სინონიმები ანტონიმები

ზმნა

Universal
 • ძაგძაგი, კანკალი (სიცივისაგან, შიშისაგან - with);
 • ძრწოლა;
 • კანკალი, ფანცქალი.

ზმნა

Universal
 • დამსხვრევა, დალეწვა, გატეხა, ნამსხვრევებად ქცევა.

არსებითი სახელი

Universal
 • თრთოლა, ჟრჟოლა, კანკალი, ცახცახი, ძაგძაგი;
 • გულის ფანცქალი;

Universal
 • to get (to have) the shivers - თრთოლა;
 • this gives me the shivers - ამისგან ტანში ჟრუანტელი მივლის;

Universal
 • 1) noun, plural
 • ნამსხვრევები, ნამტვრევები;

Universal
 • to break to shivers - ნამსხვრევებად ქცევა;

სინონიმები

ანტონიმები