ონლაინ ლექსიკონი

Back

snarl


ნათარგმნია snarl სინონიმები ანტონიმები

ზმნა

Universal
  • ბრდღვინვა, ღრიალი, ღრენა, შეღრენა;

ზმნა

Universal
  • აწეწა, არევა, არევ-დარევა.

არსებითი სახელი

Universal
  • ბრდღვინვა, ღრიალი, ღრენა;
  • ბუზღუნი;
  • გულმოსული შენიშვნა;

არსებითი სახელი

Universal
  • აწეწილი, აჩეჩილი თმა;
  • არეულ-დარეული მდგომარეობა;

Universal
  • to snarl out - დაღმუვლება, დაბღავლება.

სინონიმები

ანტონიმები