ონლაინ ლექსიკონი

Back

spring

გამოთქმა: /sprɪŋ/

ზმნა

Universal
 • ჩქეფა, ამოჩქეფა, გადმოჩქეფა (წყაროსი).

არსებითი სახელი

Universal
 • გაზაფხული;
 • {გადატ} დასაბამი, აყვავება, გაფურჩქნა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ნახტომი;
 • ელასტიკურობა, დრეკადობა, მოქნილობა;
 • ზამბარა;
 • რესორი;

არსებითი სახელი

Universal
 • ყლორტი;
 • ტოტი, ღივი;
 • აყვავილებული ტოტების მოხატულობა;
 • {ზიზღ} ნაშიერი, შთამომავლობა;
 • {ტექ} წკირი.

არსებითი სახელი

Universal
 • წყარო;

ზედსართავი

Universal
 • დრეკადი, მოქნილი;
 • ზამბარებიანი;

ატრიბუტული

Universal
 • გაზაფხულის, საგაზაფხულო.

ატრიბუტული

Universal
 • წყაროსი;

Universal
 • 3) verb(sprang, sprung)
 • ხტომა, ხტუნვა, ხტუნაობა;
 • მივარდნა;
 • აღმოცენება, გაღივება;
 • წარმოშობა, წარმოქმნა;
 • ასვლა, ადგომა, მაღლად დგომა;
 • თავში სისხლის ავარდნა;
 • დაზამბარება, ზამბარვა;
 • მიჯახუნება, ჯახუნით მიხურვა (ზამბარას გამო);
 • დაფრთხობა (ნადირისა);
 • დააფრაკება, დაბრეცა (ფიცრებისა);
 • აფეთქება (ნაღმისა);
 • გახუმრება;
 • გაბზარვა;
 • გადენა, გაჟონვა;
 • ზრდა, აღმოცენება (ყვავილისა, კვირტისა და მისთანანი);

Universal
 • to spring to one's feet - წამოხტომა;
 • to spring up into the air - ჰაერში შეხტომა;
 • to spring at - მივარდნა, მიცვივნა;
 • to spring up - წარმოშობა (ჩვეულებისა);
 • to spring upon - მივარდნა.

Economics
 • 1. საწყისი, წყარო;
 • 2. 1) საწყისის მიცემა, 2) შექმნა.

სინონიმები