ონლაინ ლექსიკონი

Back

run

გამოთქმა: /rʌn/

არსებითი სახელი

Universal
 • სირბილი, რბენა;
 • გადარბენა;
 • გარბენა;
 • (ხანმოკლე) მგზავრობა;
 • სვლის დროს, მიმავალი;
 • ნაჩქარევად უკან დახევა;
 • აქეთ-იქით სირბილი;
 • მიმდინარეობა;
 • მიმართულება;
 • ტენდენცია;
 • გადარბენა;
 • გარეკვა, გალალვა;
 • დროის პერიოდი;
 • ნებართვა;
 • მოთხოვნა, მოთხოვნილება;
 • რიგი, სერია;
 • საშუალო დონე;
 • თევზების გუნდი;
 • ბაკი (პირუტყვისათვის, ფრინველებისათვის);
 • {ამერ} (პატარა) ნაკადული;
 • {მუს} რულადა;
 • წინდის ჩავარდნილი თვალი;

Universal
 • at a run - სირბილით, რბენით;
 • on the run - მოძრაობაში;
 • to come on the run - მოძრაობაში მოყვანა;
 • to go for a run - გარბენა (გაირბენს);
 • to take a run - გაქცევა;
 • the run of events - ამბების მიმდინარეობა;
 • at a run - ზედიზედ, თანდაყოლებით;
 • at (in) run - ბოლოს და ბოლოს, საბოლოოდ, შემდეგში, შემდგომ;
 • to keep on the run - შეჩერების საშუალების არ მიცემა;
 • a run of (good) luck - ბედნიერი ხანა;
 • a run of wet weather - წვიმების პერიოდი;
 • to have a long run - დიდხანს ხმარებაში ყოფნა;
 • the run of a library - ბიბლიოთეკით სარგებლობის ნებართვა;
 • the play had a run of 50 nights - პიესა მიდიოდა 50-ჯერ ზედიზედ;
 • the common run, the run of mankind - ჩვეულებრივი ადამიანები;
 • out of the run - არაჩვეულებრივი, შესანიშნავი;
 • to go with a run - {ხატ} საქმის შეუფერხებლად წასვლა;

Universal
 • 2) verb (ran, run) - სირბილი, გაქცევა;
 • მოძრაობა, სიარული, სვლა;
 • გემით წასვლა, მოგზაურობა, მიმოსვლა;
 • გორვა, ქროლა;
 • სწრაფად გავრცელება;
 • დენა, დინება, გაჟონვა;
 • გადღაბნა (მელნით);
 • სისხლის თავში ავარდნა;
 • გაზრდა, ხვევნა (მხოხავი მცენარეებისა);
 • გაჭიმვა, გადაჭიმვა, გავლა (ხაზისა და მისთანანი);
 • უწყება (აუწყებს);
 • თქმა (ამბობს) (დოკუმენტი, ტექსტი);
 • ბრუნვა;
 • ტრიალი, მუშაობა (მანქანისა, ძრავისა);
 • მოქმედება;
 • განცდა, გადატანა;
 • კანდიდატურის წამოყენება;
 • შეღწევა;
 • გარკვევა;
 • ჩასობა, ჩარჭობა (into);
 • ძაფის გაყრა;
 • დარტყმა (against);
 • ჩამოსხმა (ლითონისა);
 • საქმის წარმოება, საწარმოს მართვა;
 • მწევარ-მეძებრებით დევნა;
 • ცელქობა, ანცობა (ბავშვებისა);
 • გამოდევნება;
 • დევნა;
 • მიწევა;
 • შეჩეხება;
 • {სალ} განადგურება;
 • გამოლევა, გამოფიტვა;
 • გადაყირავება, გადაბრუნება;
 • {სალ} დაჭერა, დაპატიმრება;
 • დათანხმება;
 • დამთხვევა (with);
 • მიღწევა;
 • რაიმე მდგომარეობაში ჩავარდნა;
 • {პოლიგ} მიყოლებით აწყობა;
 • გამოწევა, გამოშვერა (შენობისა);
 • გადმოღვრა;
 • გადათვალიერება, გადაფურცვლა;
 • გახვრეტა;
 • ქონების გაფლანგვა;
 • წაშლა, გადახაზვა;

Universal
 • to run with - წალეკვა, წყლით დაფარვა;
 • the letter runs thus - წერილში შემდეგია მოხსენიებული;
 • to run cold - გაცივება, გაყინვა;
 • to run dry - გაშრობა, გამოლევა;
 • to run mad - ჭკუაზე შეშლა;
 • to run high - მაღლა აწევა (ტალღისა), აღელვება (ზღვისა), ვნების ცეცხლის მოდება;
 • to run low - დაწევა, დაკლება, დაცემა, გამოლევა;
 • to run a blockade - ბლოკადის გარღვევა;
 • to sun about - ფაციფუცი, ფუსფუსი, იქით-აქეთ სირბილი;
 • to run across - შეჩერება, შემთხვევით შეხვედრა;
 • to run after - {სალ} არშიყობა;
 • to run against - დაჯახება, შეჩეხება;
 • to run at - მივარდნა, ცემა;
 • to run away with - მოტაცებულით გაქცევა;
 • to run down - გაჩერება (საათისა, მექანიზმისა);
 • to run for - მიწევა;
 • to run for it - {სალ} გაქცევა, თავის დახსნა;
 • to run in - სანახავად მისვლა, წვევა, მონახულება;
 • to run into - დატაკება, დაჯახება;
 • the book has run into six editions - წიგნი ექვსჯერ გამოვიდა;
 • to run into debt - ვალებში ჩავარდნა;
 • to run into mischief - ხიფათში გაბმა;
 • to run off - გაქცევა, მოცოხვა;
 • to run off the rails - რელსებიდან გადავარდნა;
 • to run out - გათავება, მიწურვა, გამოსვლა;
 • to run over - ზედ გადავლა, გადასრესა;
 • to run through - თავისუფლად, შეუფერხებლად კითხვა;
 • to run to - მიღწევა (თანხისა, ხარისხისა);
 • to run to extremes - გაჭირვებაში ჩავარდნა;
 • to run up - მისვლა, მიღწევა (to), სასწრაფოდ წასვლა (ქალაქში და მისთანანი).

Law
 • 1) ვადა;
 • 2) იყო მოქმედი, მოქმედი, ძალის ქონა (განსაზღვრული ვადის განმავლობაში);
 • 3) მიმდინარეობა (ვადის);
 • 4) განცხადება (დოკუმენტის შესახებ);
 • 5) გადალახვა (აკრძალვის, შეზღუდვის და ა.შ.) 6) დევნა (სასამართლოს წესით);
 • 7) ბალოტირება, კანდიდატურის წამოყენება

სინონიმები

ანტონიმები