ონლაინ ლექსიკონი

Back

trial

გამოთქმა: /ˈtrʌɪəl/

არსებითი სახელი

Universal
 • გამოცდა, შემოწმება, გამოცდილება, სინჯი;
 • განცდა;
 • მარცხი, ფათერაკი;
 • სასამართლო გარჩევა;
 • სასამართლო პროცესი, სასამართლო;
 • ცდა;
 • ხელყოფა, მცდელობა, ხელის აღმართვა;
 • ცდუნება, შეცდენა;
 • სასინჯი, საცდელი;
 • გამოცდის, საგამოცდო;

Universal
 • on trial - შესამოწმებლად, გამოსაცდელად;
 • state trial - სახელმწიფო დამნაშავეების გასამართლება;
 • to bring to trial, to put on trial - სამართალში მიცემა;
 • to hold a trial - სასამართლო პროცესის წარმართვა;
 • to stand one's trial - სამართალში მიცემა.

Economics
 • 1) გამოცდა, კვლევა;
 • 2) სასამართლოს განხილვა, სასამართლო პროცესი, საქმის მოსმენა (ერთი მხარე ამტკიცებს, რომ არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება ან სხვა რომელიმე საბუთი, რომელიც მოწმობს მის სასარგებლოდ, ამ დროს მეორე მხარე ამას უარყოფს);
 • 3) შემოწმება;
 • 4) სი

Law
 • სასამართლო გარჩევა;
 • სასამართლო პროცესი;
 • საქმის არსებითად მოსმენა (პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ)

სინონიმები