ონლაინ ლექსიკონი

Back

sue

გამოთქმა: /s(j)uː/

ზმნა

Universal
  • სასამრთლოთი დევნა;
  • სასარმართლოში საქმის აღძვრა;
  • თხოვნა;

Universal
  • to sue out - გამოსარჯვლა (სასამართლოში).

Economics
  • 1) სასამართლოს მიერ დევნა;
  • 2) სარჩელის შეტანა სასამართლოში;
  • 3) საქმის აღძვრა;
  • 4) სარჩელის წამოყენება.

Law
  • სასამართლოში სარჩელის აღძვრა, სასამართლო დევნა, მოსარჩელეს ან ბრალმდებლის სახით გამოსვლა, სარჩელსი ან ბრალდების წამოყენება (სასამართლოში)

სინონიმები