ონლაინ ლექსიკონი

Back

serve

გამოთქმა: /səːv/

ზმნა

Universal
 • სამსახური (მსახურობს, ემსახურება);
 • მუშაობა;
 • სამსახურის გავლა (ჯარში, ფლოტში);
 • სამსახურის გაწევა;
 • გამოდგომა, ვარგა;
 • ეს საკმარისია, კმარა;
 • მაგიდაზე საჭმლის მიტანა;
 • მომსახურება;
 • მოპყრობა, მოქცევა;
 • ხელის შეწყობა (ამინდის მხრივ);
 • სასჯელის, სამსახურის მოხდა;
 • ბურთის მიწოდება (ჩოგბურთში);
 • სამაგიეროს გადახდა, მიზღვა, დასჯა;

Universal
 • it will serve - გამოდგება;
 • to serve for - გამოდგომა, ვარგება;
 • to serve out - დარიგება, გაცემა (ულუფისა და მისთანანი);
 • to serve round - გამასპინძლება (სტუმრებისათვის);
 • to serve up - სუფრაზე მიტანა;
 • to serve with, to serve somebody with - მომსახურება, საჭმლის მიტანა;
 • it serves him right! - მას ასე ეკუთვნის!, ის ამას იმსახურებს.

Economics
 • 1) მსახურობა, 2) მომსახურება.

Law
 • 1) მსახურება;
 • მომსახურება;
 • 2) ჩაბარება (სასამართლო დოკუმენტის);
 • 3) სასამართლოს დადგენილების შესრულება;
 • 4) (სასჯელის) მოხდა;
 • 5) მემკვიდრედ ცნობა სასამართლო წესით (განსაკუთრებით, გარდაცვალებისას) (სასამართლოს განაჩენით) (განსაკუთრებით, პატიმრობის) (სასა

სინონიმები