ონლაინ ლექსიკონი

Back

supply

გამოთქმა: /səˈplʌɪ/

ზმნა

Universal
 • მომარაგება;
 • მიწოდება, შოვნა;
 • მირთმევა, მიტანა;
 • უზრუნველყოფა, დაკმაყოფილება (მოთხოვნილებისა და მისთანანი);
 • შევსება (ნაკლებობისა და მისთანანი);
 • შეცვლა, შენაცვლება, მაგივრობის გაწევა.

არსებითი სახელი

Universal
 • მომარაგება, მიწოდება;
 • შემოზიდვა, შემოტანა;
 • მარაგი;
 • {ეკ} მიწოდება;

ზმნისართი

Universal
 • მოქნილად;
 • პირმოთნედ, მლიქვნელურად.

მრავლობითი

Universal
 • სურსათის, საკვებ-სანოვაგის მარაგი;
 • ფულადი დახმარება, ხელფასი, ჯამაგირი;
 • პარლამენტის დამტკიცებული ასიგნება, თანხის გაღება;
 • (დროებითი) მოადგილე, მონაცვლე;

Universal
 • an inexhaustible supply - გამოულეველი მარაგი;
 • supply and demand - მოთხოვნა და მიწოდება;

Economics
 • 1) მომარაგება, მიწოდება;
 • 2) შეთავაზება (მაგ: საქონლის);
 • 3) ასინაციები შეიარაღებული ძალების და სახელმწიფო აპარატის შენახვაზე (ინგლისის ბიუჯეტში);
 • 4) მარაგი;
 • 5) საერთო რაოდენობა ბაზარზე;
 • 6) სურსათი;
 • 7) სურსათ-სანოვაგე;
 • 8) პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ასიგნ

Law
 • 1) შეტანა;
 • მიღება;
 • მიწოდება;
 • მომარაგება | მიწოდება ვინმესთვის რისამე;
 • მომარაგება ვისიმე რითიმე , ვისიმე რითამე მომარაგება;
 • მიცემა;
 • 2) ბიუჯეტის სახარჯო ნაწილი.

Marketing
 • 1) მარაგი, რესურსი;
 • 2) მიწოდება, მომარაგება;
 • 3) წინადადება (რაიმე საქონლის საერთო რაოდენობა, რომელსაც ცალკე არსებული გამყიდველი ან გამყიდველები მზად არიან მიაწოდონ აღნიშნულ ფასად)

სინონიმები

ანტონიმები