ონლაინ ლექსიკონი

Back

surcharge


ზმნა

Universal
 • გადატვირთვა, საურავის, ჯარიმის გადახდევინება.

არსებითი სახელი

Universal
 • გადამეტტვირთვა, გადამეტტვირთულობა;
 • დამატებითი დატვირთვა;
 • გადახარჯვა, გადამეტხარჯვა;
 • დამატებითი გადასახადი;
 • ჯარიმა, საურავი;

Economics
 • 1. 1) გადატვირთვა, 2) აწეული ფასი, 3) მომატებული ხარჯი, 4) დამატებითი ხარჯი, 5) ჯარიმა, 6) გადახარჯვა;
 • 2. 1) გადატვირთვა, 2) აწეული ფასის დანიშვნა, 3) დამატებითი გადასახადით დაბეგვრა, 4) დაჯარიმება.

Law
 • 1) დამატებით ამოღებული თანხა;
 • 2) დაშვებული რაოდენობის გადამეტება;
 • გადახარჯვა;
 • 3) ჯარიმა |დაჯარიმება;
 • 4)გადაგირავება.

სინონიმები