ონლაინ ლექსიკონი

Back

think

გამოთქმა: /θɪŋk/

Universal
 • verb (thought, thought)
 • ფიქრი;
 • აზროვნება (აზროვნებს), განსჯა (სჯის);
 • მოფიქრება, მოსაზრება, აწონდაწონა;
 • ჩათვლა, მიჩნევა, შერაცხვა;
 • გაგება, წარმოდგენის ქონა;
 • განზრახვა, განზრახვის ქონა, დაპირება;
 • მხედველობაში ქონა;

Universal
 • to think twice - კარგად მოფიქრება (ვიდრე გააკეთებდეთ);
 • to think little of - დიდი მნიშვნელობის არ მინიჭება, დიდი წარმოდგენის არქონა;
 • to think much (well) - დიდი მნიშვნელობის მინიჭება, კარგი წარმოდგენის ქონა;
 • to think better of - გადაფიქრება, აზრის გამოცვლა, კარგი აზრის ქონა;
 • I cannot think what back mean - ვერ გამიგია, რის თქმა გსურთ;
 • to think of - მეხსიერებაში აღდგენა;
 • to think over - განხილვა, გარჩევა, განსჯა;
 • to think up - გამოგონება, მოფიქრება (მიზეზისა);
 • to think with - ერთსა და იმავეზე აზრის ქონა;
 • to think no end of - მაღალი შეფასების მიცემა.

სინონიმები