ონლაინ ლექსიკონი

Back

transaction

გამოთქმა: /tranˈzakʃ(ə)n, trɑːn-, -ˈsak-/

Universal
  • 1) noun – საქმის წარმოება;
  • შესრულება;
  • მორიგება, გარიგება;
  • 2) plural - შრომები, ოქმები.

Economics
  • 1) საქმე, შეთანხმება, 2) ოპერაცია (სავაჭრო), 3) საქმეების წარმოება

Law
  • 1) გარიგება;
  • 2) მსოფლიო გარიგება;
  • 3) წარმოება ( საქმიანი ოპერაციების ).

Marketing
  • გარიგება, ტრანსაქცია, სავაჭრო ოპერაცია (გარიგება, რომელიც შედგება გამყიდვლის მიერ მყიდველისთვის ფულადი ჯილდოს სანაცვლოდ, რომელსაც ფასი ეწოდება, საქონლით გამოხატული საკუთრების გადაცემაში;
  • საკონტრაქტო სამართალში განასხვავებენ ისეთ სავაჭრო ოპერაციებს, როგორც

სინონიმები

ანტონიმები