ონლაინ ლექსიკონი

Back

transferee


ნათარგმნია transferee სინონიმები

არსებითი სახელი

Universal
  • უფლებამიღებული პირი.

Economics
  • მიმღები ტრანსფერის მიერ, ინდოსატორი

Law
  • პირი, რომელსავ რაღაც მიენიჭება (მაგ, უფლება, საქონელი ან ა.შ);
  • პირი, რომელზეც გადადის უფლება;
  • უფლების მიმღები;
  • ცესიონარული;
  • ინდოსანტი

სინონიმები