ონლაინ ლექსიკონი

Back

transfer


ზმნა

Universal
 • გადატანა, გადმოტანა;
 • გადაცემა, გადმოცემა, გადაყვანა;
 • გადაჯდომა (გზაზე);
 • სურათის გადაყვანა.

არსებითი სახელი

Universal
 • გადატანა;
 • გადაცემა;

Universal
 • transfer of authority - უფლების, რწმუნების გადაცემა;
 • გადაყვანა;
 • to carry out a transfer - გადაყვანის გაფორმება;
 • transfer to the reserve - {სამხ} რეზერვში გადაყვანა;
 • გადასაყვანი სურათი;
 • სურათის გადაყვანა და მისთანანი სხვა ზედაპირზე;
 • {რკ} {გზ} გადაჯდომა;

Economics
 • 1. 1) გადაცემა, გადაცემა საკუთრებაში, 2) დათმობა (ქონების, უფლების), 3) გზავნილი (ფულადი თანხის), 4) გადარიცხვა, 5) გადატანა;
 • 2. 1) გადაცემა, 2) გზავნილი (ფულის), გადარიცხვა (თანხების), 3) გადატანა.

Law
 • 1) გადაცემა, დათმობა;
 • ცესია;
 • ტრასფერტი;
 • გადასვლა( უფლების);
 • გადაცემის დოკუმენტი;
 • უფლებების გადასვლის აქტი|გადაცემა, ცედირება( დათმობა);
 • 2) ფულის გადარიცხვა|გადარიცხვა, გადაყვანა ( ფულად თანხებზე);
 • 3) გადაყვანა (პატიმრობის ერთი ადგილიდან მეორეში)|გადაყვა

სინონიმები

ანტონიმები