ონლაინ ლექსიკონი

Back

value

გამოთქმა: /ˈvaljuː/

ზმნა

Universal
 • დაფასება, შეფასება;
 • დიდად დაფასება, ფასის დადება.

არსებითი სახელი

Universal
 • ფასეულობა;
 • ღირებულება, ფასი;
 • დიდი მნიშვნელობა, მნიშვნელობა;
 • სიტყვის მნიშვნელობა;
 • {მათ} სიდიდე;
 • {მუს} ხანგრძლივობა (ნოტისა);
 • {ფერწერა} ჩრდილისა და სინათლის თანაფარდობა (სურათში);

Universal
 • exchange value, value in exchange - საცვლების ღირებულება;
 • face (relative, surplus) value - ნომინალური (შედარებითი, ზედმეტი) ღირებულება;
 • surrender value - თანხა, რომელიც უბრუნდება იმას, ვინც უარს ამბობს დაზღვევის პოლისზე;
 • the precise value of a word - სიტყვის ზუსტი მნიშვნელობა;

Economics
 • 1. 1) ღირებულება, ფასი, 2) ღირებულება, ღირებულების თვალსაზრისით;
 • ფასი, 3) ვალუტა, 4) მნიშვნელობა;
 • 2. 1) შეფასება, 2) დიდად დაფასება, პატივისცემა.

Marketing
 • 1. 1) ღირებულება, ფასი (რამე საგნის ფულადი ექვივალენტი;
 • ანუ თანხა, რომელიც ამ ნივთში გადაიხადეს ან რომელიც ეს ნივთი ღირს;
 • შესაძლოა იგულისხმებოდეს ცალკეული ადამიანისთვის საგნის ინდივიდუალური ღირებულება - ის იზომება, ფული (სარგებლობის) რაოდენობით, რომელიც ა

სინონიმები