ონლაინ ლექსიკონი

Back

rate

გამოთქმა: /reɪt/

ზმნა

Universal
 • დაფასება, შეფასება;
 • დადგენა, განსაზღვრა;
 • ჩათვლა, მიჩნევა;
 • გადასახადის შეწერა;

ზმნა

Universal
 • ჩხუბი, ერთმანეთის ლანძღვა, გინება.

არსებითი სახელი

Universal
 • განაკვეთი;
 • ტარიფი, ნიხრი, ნორმა;
 • კოეფიციენტი;
 • პროცენტი;
 • ხარისხი;
 • წილი;
 • ტემპი, სიჩქარე, სისწრაფე;
 • ფასი;
 • თანრიგი, ჯგუფი, კლასი;
 • ჯიში;

Universal
 • the rates o wages - ხელფასის განაკვეთები;
 • flat rate - {ეკ} ერთსახოვანი განაკვეთი (გადასახადებისა და მისთანანი);
 • rate of exchanges - ვალუტის კურსი;
 • rate of surplus value - {პოლიტ} {ეკ} ზედმეტი ღირებულების ნორმა;
 • rate of profit - {პოლიტ} {ეკ} მოგების საშუალო ნორმა;
 • at the rate of - რაოდენობით;
 • at the rate of an hour - სისწრაფით საათში;
 • the regular rate - ჩვეულებრივი, ნორმალური ფასი;
 • at the rate - ამ ფასად;
 • at any rate - ყოველ შემთხვევაში;
 • სულ ცოტა;
 • at that rate - ასეთ შემთხვევაში;
 • at this rate - ამგვარად! თუ ასეა;

Universal
 • he was rated one of the brawest men - ის ერთ-ერთ უმამაცეს ადამიანად ითვლებოდა.

Law
 • 1) ზომა;
 • ნორმა;
 • განაკვეთი;
 • ტარიფი;
 • ტაქსა;
 • ფასი;
 • კურსი;
 • პროცენტი/ შეფასება;
 • გამოთვლა;
 • ტაქსირება;
 • ტარიფიცირება;
 • დადგენა;
 • 2) გადასახადი (ჩვეულებრივ, ადგილობრივი, კომუნალური)/ გადასახადის დაკისრება.

Marketing
 • 1)ა) (სატარიფო) განაკვეთი, ტაქსა;
 • (პრეისკურანტში დაფიქსირებული ფასი მაგ: გადაზიდვის ტარიფი, კომუნალური მომსახურების ტარიფი და ა.შ.) ფასი ბ) განაკვეთი (გადასახადის ოდენობა გამოხატული პროცენტებში);
 • 2) თანრიგი, ხარისხი, კლასი;
 • 3) პორცია.

სინონიმები