ონლაინ ლექსიკონი

Back

write down


ნათარგმნია write down სინონიმები

Economics
  • 1) ფასის დაწევა;
  • ღირებულების აწევა;
  • 2) ნაწილობრივი ჩამოწერის წარმოება ანგარიშიდან.

სინონიმები