ონლაინ ლექსიკონი

Back

accredited


ნათარგმნია accredited სინონიმები ანტონიმები

ზედსართავი

Universal
  • ოფიციალურად ცნობილი;
  • აკრედიტებული, რწმუნებით აღჭურვილი;
  • საყოველთაოდ მიღებული.

Law
  • 1. ძალაუფლების მქონე, უფლებამოსილი;
  • 2. აკრედიტირებული.

სინონიმები

ანტონიმები