ონლაინ ლექსიკონი

Back

actionable

გამოთქმა: /ˈakʃ(ə)nəb(ə)l/

Universal
  • პრაქტიკაში გამოსაყენებელი

Economics
  • სასარჩელო ძალის მქონე, რაც იძლევა სარჩელის აღძვრის უფლებას

Law
  • რომელსაც სასარჩელო ძალა გააჩნია;
  • რომელიც სასამართლო სარჩელის შეტანის, სასამართლო დევნის საფუძველს იძლევა;
  • რომელიც სარჩელის უფლებას ქმნის (მეორეხარისხოვანი ფაქტობრივი გარემოებებისგან დამოუკიდებლად).

სინონიმები

ანტონიმები