ონლაინ ლექსიკონი

Back

advertizing


ნათარგმნია advertizing სინონიმები

Universal
  • რეკლამირება.
  • რეკლამის გაკეთება.

Economics
  • 1) რეკლამირება;
  • 2) სარეკალმო საქმე;
  • 3) განცხადებების პუბლიკაცია;
  • 4) რეკლამა.

სინონიმები