ონლაინ ლექსიკონი

Back

aggregate


ზმნა

Universal
  • შეერთება, გაერთიანება;
  • შეკრება, თავის მოყრა;
  • თანხის შედგენა.

Economics
  • 1. შეერთება, ერთობლიობა, ერთობლივი სიდიდე;
  • 2. საერთო, შეგროვებული ერთ მთლიანში, ერთობლივი;
  • 3. ერთ მთლიანში შეგროვება, შედგენა.

Law
  • საერთო თანხა.

სინონიმები

ანტონიმები