ონლაინ ლექსიკონი

Back

all-inclusive


Marketing
  • ყველაფერი გათვალისწინებული;
  • კომპლექსური (მაგ: ფასზე, რომელშიც ჩართულია ყველა თანდართული მომსახურების ღირებულება)

სინონიმები

ანტონიმები

  • incomprehensive
  • noncomprehensive