ონლაინ ლექსიკონი

Back

application

გამოთქმა: /aplɪˈkeɪʃ(ə)n/

არსებითი სახელი

Universal
 • თხოვნა, განცხადება;
 • გამოყენება, ხმარება;
 • {მედ} სალბუნის დადება;
 • ბეჯითობა, გულმოდგინეობა, მუყაითობა.

Economics
 • 1) განცხადება, თხოვნა, მიმართვა, მოთხოვნა, განაცხადი;
 • 2) გამოყენება, დანართი;
 • 3) შეტანა;
 • 4) ათვისება claim forappendix

Law
 • 1) გამოყენება (სამართლის, კანონის და ა.შ.);
 • 2) განცხადება;
 • განაცხადი;
 • თხოვნა, შუამდგომლობა;
 • მიმართვა;
 • 3)გადახდის მიწერა განსაზღვრულ ვალთან.

სინონიმები

ანტონიმები