ონლაინ ლექსიკონი

Back

as


ზმნისართი

Universal
 • როგორც;
 • ისევე;

კავშირი

Universal
 • როცა, მაშინ როდესაც;
 • რადგან, ვინაიდან;

ნაცვალსახელი

Universal
 • ისეთივე;

Universal
 • do as you like - როგორც გინდათ ისე გააკეთეთ;
 • he is as tall as I am - ის ისევე მაღალია, როგორც მე;
 • he works as a teacher - ის მასწავლებლად მუშაობს.

Universal
 • I had the same books a you had - მე ისეთივე წიგნები მქონდა, როგორც თქვენ.

Universal
 • as I was walking in the street I met my friend - მაშინ როდესაც ქუჩაში ვსეირნობდი, მეგობარს შევხვდი;
 • as it was getting dark I went home - რადგანაც ღამდებოდა, შინ წავედი;
 • as if, as though - თითქოს;
 • as to, as for - რაც შეეხება იმას, რომ.

სინონიმები

ანტონიმები