ონლაინ ლექსიკონი

Back

babble out


ნათარგმნია babble out სინონიმები

Universal
  • წამოყრანტალება;
  • ბუზღუნი, ღრენა

Universal
  • In his fear of the police, the prisoner babbled out his guilt - პოლიციის შიშით დაპატიმრებულმა აღიარა დანაშაული
  • He bubbled the secret out to his friends - მან საიდუმლო თავის მეგობრებთან წამოაყრანტალა.

სინონიმები