ონლაინ ლექსიკონი

Back

speak

გამოთქმა: /spiːk/

Universal
 • verb(spoke, {მოძვ} spake;
 • spoken)
 • თქმა, ლაპარაკი, საუბარი (with, about, of);
 • ლაპარაკის ცოდნა (რომელიმე ენაზე);
 • სიტყვით გამოსვლა;
 • დამცველად გამოსვლა (for);
 • მნიშვნელობის ქონა, აღნიშვნა (აღნიშნავს);
 • ქვემეხის ამოქმედება, გასროლა;
 • {საზღ} გაძახება (მეორე გემისათვის);
 • გაფრთხილება, დარწმუნება;
 • დადასტურება, დამოწმება;

Universal
 • to speak by the book - დალაგებულად დაპარაკი;
 • to speak (somebody) fair - თავაზიანად ლაპარაკი;
 • to speak well - კარგად მოხსენიება (of);
 • broadly speaking - საერთოდ რომ ვთქვათ;
 • frankly speaking - გულახდილად რომ ვთქვათ;
 • properly speaking - ნივთისათვის თავის სახელის დარქმევა, სწორედ რომ ვთქვათ, არსებითად;
 • roughly speaking - ზოგადად რომ ვთქვათ, დაახლოებით;
 • strictly speaking - მკაცრად რომ ვთქვათ;
 • to speak for - ვისიმეს სახელით ლაპარაკი;
 • to speak out - გულახდილად ლაპარაკი, ხმამაღლა ლაპარაკი;
 • please speak out! - ილაპარაკეთ ხმამაღლა!;
 • to speak to - ვისამეს მიმართვა;
 • to speak up - ხმამაღლა ალაპარაკება, თავის არ შეკავება, აზრის გამოთქმა.

სინონიმები