ონლაინ ლექსიკონი

Back

bail bond


ნათარგმნია bail bond სინონიმები

Economics
  • მოპასუხე მხარის გამოცხადების გარანტია სასამართლოში

Law
  • სასამართლოში მოპასუხე მხარის გამოცხადების თავდები

სინონიმები