ონლაინ ლექსიკონი

Back

big

გამოთქმა: /bɪg/

ზედსართავი

Universal
 • დი­დი, მსხვი­ლი;
 • მა­ღა­ლი;
 • მოზ­რდი­ლი, უფ­რო­სი;
 • მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი, სა­ყუ­რად­ღე­ბო;
 • კე­თილ­შო­ბი­ლი, კე­თილ­შო­ბი­ლუ­რი, სულ­გრძე­ლი;
 • ორ­სუ­ლი, ფეხ­მძი­მე (with child);
 • მკვე­ხა­რა, ტრა­ბა­ხა;

Universal
 • to look big - მე­დი­დუ­რი შე­სა­ხე­და­ო­ბის ქო­ნა;
 • to go big - {ამერ} {სალ} წარ­მა­ტე­ბის ქო­ნა;
 • big with news - {გა­დატ} ახა­ლი ამ­ბე­ბით სავ­სე;
 • to talk big - ტრა­ბა­ხი, კვეხ­ნა;
 • to grow (to get) too bid for one's boots - {სალ} თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა, თვით­კმა­ყო­ფი­ლე­ბა, თავ­მომ­წო­ნე­ო­ბა.

Economics
 • 1) მოცულობით დიდი;
 • 2) დიდი, მსხვილი, მნიშვნელოვანი.

სინონიმები

ანტონიმები