ონლაინ ლექსიკონი

Back

board

გამოთქმა: /bɔːd/

ზმნა

Universal
 • შე­ფიც­ვრა, შე­მო­ფიც­ვრა;
 • ფიც­რის და­გე­ბა;
 • გემ­ში, მა­ტა­რე­ბელ­ში, თვით­მფრი­ნავ­ში ჩაჯ­დო­მა;
 • {საზღ} ლა­ვი­რო­ბა, მიქ­ცევ-მოქ­ცე­ვით სვლა.

ზმნა

Universal
 • პუ­რის ჭა­მა (პურს ჭამს), იკ­ვე­ბე­ბა, სა­დი­ლობს;
 • კვე­ბა, ჭმე­ვა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ფი­ცა­რი;

არსებითი სახელი

Universal
 • გაშ­ლი­ლი, გაწ­ყო­ბი­ლი სუფ­რა;
 • საჭ­მელ-სას­მე­ლი, სა­დი­ლე­ბი;

არსებითი სახელი

Universal
 • მმარ­თვე­ლო­ბა, გამ­გე­ო­ბა;
 • საბ­ჭო;
 • კო­ლე­გია;
 • სა­მი­ნის­ტრო;

მრავლობითი

Universal
 • სცე­ნა (თე­ატ­რი­სა);

Universal
 • junction board - კო­მუ­ტა­ტო­რი;

Universal
 • ქი­მი;

Universal
 • on board - ქიმ­ზე, გემ­ზე;

Universal
 • {ამერ} ვა­გონ­ში;

Universal
 • to go on board - გემ­ში ჩაჯ­დო­მა;
 • to go by the board - ქი­მი­დან გად­მო­ვარ­დნა;

Universal
 • to be on the boards, to tread (to walk) the boards - აქ­ტი­ო­რო­ბა, მსა­ხი­ო­ბო­ბა;

Universal
 • {საზღ} ჰალ­სი;

Universal
 • above board - პა­ტი­ოს­ნად, გულ­წრფე­ლად;

Universal
 • to sweep the board - ყვე­ლა ფსო­ნის წა­ღე­ბა, ყვე­ლაფ­რის ხელ­ში ჩაგ­დე­ბა;

Universal
 • school board - სკო­ლის პე­და­გო­გი­უ­რი საბ­ჭო;
 • the Board of Education - გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტრო (ინ­გლის­ში);
 • the Board of Trade - ვაჭ­რო­ბის სა­მი­ნის­ტრო (ინ­გლის­ში), სა­ვაჭ­რო პა­ლა­ტა (ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში).

Economics
 • 1) საბჭო, კომიტეტი;
 • 2) სამმართველო;
 • 3) დეპარტამენტი;
 • 4) კოლეგია;
 • 5) სამინისტრო;
 • 6) მმართველობა.

Law
 • 1) საბჭო;
 • კომიტეტი;
 • სამმართველო;
 • კოლეგია;
 • სამინისტრო;
 • მმართველობა;
 • 2) (ხომალდის) შემოწმებას დაქვემდებარება.

სინონიმები