ონლაინ ლექსიკონი

Back

broken-down


ზედსართავი

Universal
  • შერ­ყე­უ­ლი (ჯან­მრთე­ლო­ბა);
  • მო­ტე­ხი­ლი;
  • სა­მუ­შა­ოდ უვარ­გის (ცხე­ნი);
  • გა­კოტ­რე­ბუ­ლი.

Economics
  • 1) გაკოტრებული;
  • 2) გატეხილი.

სინონიმები

ანტონიმები