ონლაინ ლექსიკონი

Back

butcher

გამოთქმა: /ˈbʊtʃə/

Economics
  • 1) მკვლელი ცხოველი;
  • 2) ყასაბი;
  • 3) ხორცის მაღაზია.

Marketing
  • 1) ა) ყასაბი (პირი, რომელიც საქონელს კლავს ან/და ხორცით ვაჭრობს), ბ) ხორცის მაღაზია, გ) ხორცით მოვაჭრე;
  • 2) დამტარებელი, ჩამოტარებით გამყიდველი (განსაკუთრებით მატარებლებსა ან თეატრში წვრილმანი საქონლით მოვაჭრე)

სინონიმები