ონლაინ ლექსიკონი

Back

chargeable


ნათარგმნია chargeable სინონიმები ანტონიმები

ზედსართავი

Universal
  • დასაბერი;
  • ბრალდების ღირსი.

Economics
  • 1) დაბრალების ღირსი;
  • 2) პასუხისმგებელი;
  • 3) გადახდევინებას დაქვემდებარებული.

Law
  • 1. რაიმეზე პასუხისმგებელი;
  • 2. ბრალდებას დაქვემდებარებული;
  • 3. ვინმეს ანგარიშზე მიკუთვნებული;
  • 4. დაბეგვრას დაქვემდებარებული;
  • 5. დამამძიმებელი.

სინონიმები

ანტონიმები