ონლაინ ლექსიკონი

Back

check

გამოთქმა: /tʃɛk/

ზმნა

Universal
 • შეკავება, შეჩერება, გაჩერება;
 • {ჭად} ქიშის გამოცხადება;
 • შემოწმება, გამოცდა, კონტროლის გაწევა;
 • შეჯერება;

არსებითი სახელი

Universal
 • გაჩერება, შეჩერება, დაყოვნება, შეფერხება, დაბრკოლება;
 • შემოწმება, კონტროლი;
 • {გადატ} ლაგამი;

არსებითი სახელი

Universal
 • {ამერ} იხილეთ chewed.

ზედსართავი

Universal
 • კონტროლის, საკონტროლო;
 • კუბოკრული, დაჭადრაკებული;

Universal
 • loualty check - ლოიალურობის შემოწმება (ამერიკის შეერთებულ შტატებში);
 • to keep (to hold) in check - შეკავება;
 • to keep a check on - შემოწმება;

Universal
 • ტანისამოსის საკიდარი ნომერი;
 • ბაგაჟის ქვითარი;
 • კონტრამარკა;
 • კუბოკრული, უჯრედებიანი ქსოვილი;
 • {ჭადრ} ქიში;
 • {სამხ} იერიშის შეჩერება;

Universal
 • to hand in one's checks - {სალ} მოკვდომა, მიცვალება;

Universal
 • to check out -{ამერ} სამსახურიდან გადადგომა;
 • სასტუმროს ნომრის გათავისუფლება;
 • to check up - შემოწმება, კონტროლის გაწევა.

Economics
 • 1. 1) წინააღმდეგობა, გაჩერება, 2) კონტროლი, შემოწმება, 3) ბარგის ქვითარი;
 • ნომერი;
 • 2. 1) შეჩერება, შეწყვეტა, 2) შემოწმება, კონტროლი.

Law
 • 1) სატვირთო ქვითარი;
 • ნომერი;
 • ყუა;
 • 3) შემოწმება, კონტროლი;
 • 4) აღნიშვნა დოკუმენტში, ნიშანი, ნომერი, ხელმოწერა , ფასიანი ქაღალდების გაყალბებისას;
 • 5) შეჩერება ( საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო)

Marketing
 • შესამოწმებელი , საკონტროლო , გამოსაცდელი.

სინონიმები