ონლაინ ლექსიკონი

Back

stop

გამოთქმა: /stɒp/

ზმნა

Universal
 • გაჩერება;
 • ჩიხში ჩადგომა;
 • შეწყდომა, გათავება;
 • დარჩენა, სადმე ყოფნა;
 • ცხოვრება, სტუმრად ყოფნა;
 • დაკავება, დაყოვნება;
 • გზის გადაღობვა;
 • შეკავება (from);
 • შემცირება, შეკვეცა;
 • უკუგდება, მოგერიება (დარტყმისა, შეტევისა);
 • თავის დაცობა, პირის დაცობა, დაცობა;
 • დაპლომბვა (კბილისა);
 • {მუს} სიმის მოჭერა, ინსტრუმენტის ვენტილის მოჭერა;

არსებითი სახელი

Universal
 • გაჩერება;
 • შეჩერება, შეკავება, დახანება, პაუზა;
 • შეწყვეტა, შეწყდომა, ბოლო, დასასრული;
 • დამთავრება;
 • {გრამ} სასვენი ნიშანი;
 • შეწყვეტა;
 • ჩიხში მომწყვდევა;
 • {მუს} სარქველი;
 • კლავიში;
 • პედალი, სატერფული;
 • წყობა, კილო;
 • {ფონ} მსკდომი თანხმოვანი;

Universal
 • to bring to a stop - გაჩერება;
 • to be at a stop - გაჩერება, შეჩერება;
 • to come to a stop, to make a stop - გაჩერება;
 • to put a stop to - ბოლოს მოღება;
 • full stop - წერტილი;
 • to come to a full stop - {გადატ} გაჩერება;

Universal
 • to stop dead, to stop short - უცრად გაჩერება;
 • do not stop! - განაგრძეთ!;
 • to stop at home - სახლში დარჩენა;
 • to stop out of one's salary - ხელფასის დაკავება;
 • to stop by - შემოვლა, შემოსვლა, გზად გავლა (for);
 • to stop in - {ამერ} შემოსვლა;
 • to stop off, to stop over - {ამერ} გაჩერება;
 • to stop out - თავის დაცობა, დაცობა;
 • არ დაძინება.

Economics
 • 1. 1) შეჩერება, 2) გადახდის შეჩერება;
 • 2. 1) გაჩერება, 2) შეწყვეტა, 3) შეჩერება, 4) დაკავება, გამოქვითვა.

სინონიმები

ანტონიმები