ონლაინ ლექსიკონი

Back

come

გამოთქმა: /kʌm/

ზმნა

Universal
 • მოსვლა, მისვლა;
 • არაქვეითად ჩამოსვლა;
 • შოვნა, მოპოვება;
 • {ამერ} შემოვლა;
 • დაძგერება, მივარდნა, დატაკება;

ფრაზალური ზმნა

Universal
 • to come into a fortune - მემკვიდრეობის მიღება;
 • to come into one's own - კუთვნილების მირება;
 • to come into efect (force) - ძალაში შესვლა (კანონისა, დადგენილებისა);
 • to come into but - კვირტვა, კოკრობა;
 • to come into blossom (flower) - გაშლა, გაფურჩქვნა, აყვავება;
 • to come to oneself - გონს მოსვლა;
 • მოჭკვიანება, გონებაში ჩავარდნა;
 • შემთხვევა, მოხდომა, ყოფნა;
 • how did you come to hear of it? - როგორ მოხდა, რომ ეს გაიგონეთ?
 • to come of age - სრულწლოვანების მიღწევა;
 • to come right - მოწესრიგება;
 • მოპყრობა, მოქცევა;
 • come! come! - აბა! აბა! დამშვიდდით!
 • to come about - შემთხვევა, მოხდომა;
 • to come across - შემთხვევით შეხვედრა;
 • წაწყდომა, შეფეთება;
 • to come after - გაყოლა, მიდევნება, სხვაზე უფრო გვიან მოსვლა;
 • to come again - დაბრუნება;
 • to come along - ერთად სვლა;
 • თანხლება, ხლება, გაყოლა;
 • come along! - წავედით!;
 • to come asunder ნაწილებად დაშლა;
 • to come at - მიღწევა, მიგნება;
 • გამოჩხრეკა, მიკვლევა (ჭეშმარიტებისა);
 • მივარდნა;
 • to come away - წასვლა;
 • come away! - გამეცალეთ! მომშორდით!;
 • to come back - დაბრუნება;
 • to come before - წინ ძღოლა;
 • to come by ახლოს გავლა, ჩავლა;
 • to come down თოვა, წვიმა;
 • to come off - დაშორება, დაცილება;
 • to come forward - მოწოდებაზე პასუხის გაცემა, გამოხმაურება, სამსახურის შეტავაზება;
 • to come in - შემოსვლა;
 • come in please! - შემოდით! შემობრძანდით!;
 • to come upon - წაწყდომა;
 • to come back as wise as one went - {ხატ} ხახამშრალი, პირშიჩალაგამოვლებული.
 • to come on - თავდასხმა, დაცემა;

არსებითი სახელი

Universal
 • მიღწევა, მოპოვება;
 • მემკვიდრეობით მიღება;
 • {ამერ}{ჟარგ} თქმულის გამეორება;

Universal
 • დაძლევა, ჯობნა;
 • სასამართლოს წინაშე წარდგომა;

Universal
 • ჩამოშორება, დაშვება, ჩამოსვლა;
 • ტრადიციით გადასვლა;
 • დაცემა (ფასებისა);
 • ლანძღვა, გინება;
 • გადახდა, გულუხვობის, ხელგაშლილობის გამოჩენა;

Universal
 • თანამდებობის დაკავება;
 • მოდაში შემოსვლა;
 • {სპორტ} ფინიშთან პირველად მისვლა;
 • დამწიფება, მომწიფება, შემოსვლა;
 • წილის მიღება;

Universal
 • ადგილის ქონა, შედგომა (შედგება);
 • თავის დაღწევა, გადარჩენა;

Universal
 • გაზრდა, წარმატების მიღწევა;
 • ქარიშხალის ატყდომა, მოქროლვა;
 • საკითხის წამოჭრა, ზიანის მიყენება;

Universal
 • come on! - ცოცხლად! განაგრძეთ!;
 • to come out - გამოსვლა, გამოცემა (წიგნისა, ჟურნალისა);
 • გამოჩენა;
 • გამოააშკარავება (ფაქტებისა);
 • გაფიცვა;
 • გაშლა (ფოთლებისა, ყვავილების);
 • გამომჟღავნება (ნეგატივისა);
 • წამოყრანტალება, წამოსროლა (სიტყვისა);
 • განცხადებით გამოსვლა;
 • to come over - არაქვეითად ჩამოსვლა;
 • to come round - სტუმრად მოსვლა, სტუმრობა;

Universal
 • გამოკეთება, გამომრთელება (ავადმყოფობის შემდეგ);
 • გონს მოსვლა;
 • მოტყუება;

Universal
 • to come to გონს მოსვლა;
 • to come under - მიდგომა (მიადგება, მიუდგება) კლასიფიკაციისა;
 • გავლენის ქვეშ მოქცევა;
 • to come up - ადგომა, წამოდგომა;
 • გაზრდა;
 • ამოსვლა, ყლორტების ამოსვლა, მოდაში შემოსვლა;
 • უნივერსიტეტში შესვლა;

Universal
 • პატარა ქალაქიდან დიდ ქალაში ჩასვლა;
 • გასწოება, გატოლება, გათანაბრება;
 • დაწევა, მიწევა;

Universal
 • {სამხ} მოულოდნელი თავდასხმა;

ზმნა

Economics
 • მოსვლა, ჩამოსვლა;
 • მისვლა რაღაცამდე.

არსებითი სახელი

Law
 • მოსვლა;
 • დადგომა;
 • სასამართლოში გამოცხადება (into force, into operation).

სინონიმები

ანტონიმები