ონლაინ ლექსიკონი

Back

competition

გამოთქმა: /kɒmpɪˈtɪʃ(ə)n/

არსებითი სახელი

Universal
 • შეჯიბრება, გაჯიბრება;

Universal
 • socialist competition - სოციალისტრი შეჯიბრი;

Universal
 • შეჯიბრება, მატჩი;

Universal
 • boxing (sking, swimming) competition - შეჯიბრება კრივში (თხილამურში, ცურვაში);
 • chess competition - საჭადრაკო ტურნირი;

Universal
 • კონკურსი;
 • საკოკურსო გამოცდა;

Universal
 • cut-throat (severe) competition - სასტიკი კონკურენცია.

Economics
 • კონკურენცია, მეტოქეობა, შეჯიბრება

Law
 • 1) კონკურენცია;
 • 2) დავა კრედოტირებს შორის, კრედიტორების დაჯხების მოთხოვნები.

Marketing
 • 1) მეტოქეობა, კონკურენცია, შეჯიბრება, ასპარეზობა;
 • 2) კონკურენცია, კონკურენტული ბრძოლა (მწარმოებლების ქმედებები, რომლებიც მიმართულია საკუთარი პროდუქციისადმი მყიდველების მიზიდვისკენ;
 • ასევე მყიდველების ქმედებები, რომლებიც მიმართულია იმ პროდუქტის მიღებისკენ,

სინონიმები

ანტონიმები