ონლაინ ლექსიკონი

Back

connected


ნათარგმნია connected სინონიმები ანტონიმები

ზედსართავი

Universal
  • შეერთებული, გაერთიანებული;
  • გადაბმული, დაკავშირებული;

Universal
  • well connected - დიდი კავშირების მქონე;

Universal
  • დალაგებული, დაწყობილი (თხრობა, მეტყველება).

Economics
  • დაკავშირებული, შეერთებული

სინონიმები

ანტონიმები