ონლაინ ლექსიკონი

Back

conversion

გამოთქმა: /kənˈvəːʃ(ə)n/

არსებითი სახელი

Universal
 • ქცევა, გარდაქცევა, გარდაქმნა;
 • გადასვლა (ერთ მდგომარეობიდან მეორეში);
 • ცვლილება;
 • ფრონტის გამოცვლა;
 • გადასვლა (ერთი პარტიიდან მეორეში);
 • გადაყვანა;
 • {ლინგ} კონვერსია;
 • გადაანგარიშება;
 • {იურ} მითვისება, მისაკუთრება (ფულისა, ქონებისა);
 • გადაკეთება, შეცვლა;
 • {ტექ} გადამუშავება.

Economics
 • 1) გადაქცევა (to/into), 2) კონვერსია (ერთი ერთეულის მეორედ გადაყვანა), 3) საკუთრების გაყიდვისა ან ჩუქების აქტი მფლობელის ნებართვის გარეშე.

Law
 • 1) გადაქცევა;
 • კონვერსია;
 • 2) მოძრავი ქონების მისაკუთრება;
 • 3) მისაკუთრების შესახებ სარჩელი;
 • 4) იურიდიული სტატუსის შეცვლა;
 • 5) სასამართლო გადაწყვეტილების შებრუნება.

სინონიმები

ანტონიმები