ონლაინ ლექსიკონი

Back

copy

გამოთქმა: /ˈkɒpi/

ზმნა

Universal
 • გადაწერა;
 • წაბაძვა, მიბაძვა;
 • პირის, ასლის გადაღება;
 • მეზობლისაგან გადმოწერა (გამოცდაზე).

არსებითი სახელი

Universal
 • ეგზემპლარი, ცალი (წიგნი, ჟურნალი);
 • ხელნაწერი;

Universal
 • fair copy, clean copy - თეთრი, თეთრად, სუფთად დაწერილი;
 • foul copy, rough copy - შავი, შავად ნაწერი;

Universal
 • ასლი (საბუთისა), რეპროდუქცია (სურათისა);
 • დასაბეჭდი მასალა (გაზეთისათვის);
 • ნიმუში;

Law
 • 1)ასლი | ასლის გადაღება;
 • 1. მეხსიერებაში აღდგენა, მოგონება 2. კვლავწარმოება 2) 1. ეგზემპლიარი, ცალი 2. ნიმუში 3)მანორიალური სასამართლოს ოქმის ასლი მიწის იჯარის პირობით.4) სამრეწველო ნიმუშის კოპირება,ყალბი. 5) (ტექსტური) რეკლამა

Marketing
 • 1) ასლი , დუბლიკატი, 2) ეგზემპლიარი;
 • 3) სიტყვიერი ან წერილობითი შეტყობინება;
 • 4) ტექსტური რეკლამა;
 • სარეკლამო ტექსტი.

სინონიმები

ანტონიმები