ონლაინ ლექსიკონი

Back

design

გამოთქმა: /dɪˈzʌɪn/

ზმნა

Universal
 • განზრახვა (განზრახავს);
 • განზრახვის ქონა, დაპირება (აპირებს);
 • განკუთვნება, წინასწარ დანიშვნა;
 • დაგეგმვა, გეგმის შედგენა, დაგეგმარება;
 • აგება, კონსტრუირება;
 • ხატვა;
 • ესკიზის გაკეთება.

არსებითი სახელი

Universal
 • განზრახვა, განაზრახი;

Universal
 • by design, with a design-განზრახ;

Universal
 • ბოროტი განზრახვა;

Universal
 • designs upon somebody - ბოროტი განზრახვა ვინმეს წინააღმდეგ;

Universal
 • პროექტი, გეგმა, მონახაზი;
 • ნახაზი;
 • კონსტრუქცია, ესკიზი;
 • ნახატი;
 • მოხატულობა;

Economics
 • 1. 1) ჩანაფიქრი, გეგმა, მიზანი, პროექტი, გათვლა, 2) ნახაზი, კონსტრუქცია, ნახატი, ნიმუში planning and design engineeringproject design 2. 1) განკუთვნა, 2) გეგმის შედგენა, დაპროექტება, კონსტრუირება.

Law
 • 1) განზრახვა;
 • ჩანაფიქრი;
 • უეჭველობა | წინასწარ განკუთვნება;
 • 2) დიზაინი;
 • სამრეწველო ნიმუში;
 • სამრეწველო ნახატი;
 • სამრეწველო მოდელი.

სინონიმები

ანტონიმები