ონლაინ ლექსიკონი

Back

disqualify

გამოთქმა: /dɪsˈkwɒlɪfʌɪ/

ზმნა

Universal
  • კვალიფიკაციის ჩამორთმევა, დისკვალიფიცირება;
  • უვარგისად, გამოუსადეგად ცნობა.

Economics
  • 1) დისკვალიფიცირება, უფლების ჩამორთმევა;
  • 2) გახადო გამოუსადეგარი.

Law
  • 1) დისკვალიფიკაცია;
  • 2) უფლების ჩამორთმევა , უფლებებში დამარცხება;
  • 3) გახადო არაუფლებუნარიანი და არაქმედითუნარიანი.

სინონიმები

ანტონიმები