ონლაინ ლექსიკონი

Back

duration

გამოთქმა: /djʊˈreɪʃ(ə)n/

არსებითი სახელი

Universal
  • ხანგრზლივობა;
  • დრო;

Universal
  • of long duration-ხანგრძლივი;
  • of short duration-ხანმოკლე.

Economics
  • 1) ხანგრძლიობა, 2) მოქმდების ვადა, 3) დროის მონაკვეთი.

Law
  • მოქმედების პერიოდი, ვადა (ხელშეკრულების, ბრძანების და ა.შ.);
  • ლეგისლატურის უფლებამოსილების ვადა

სინონიმები