ონლაინ ლექსიკონი

Back

end-to-end


ნათარგმნია end-to-end სინონიმები ანტონიმები

Marketing
  • გამჭოლი , სრული ციკლის ( პერიოდი მომხმარებელთან პირველი კონტაქტის დამყარების მომენტიდან სარგებლობის პერიოდის დამთავრებამდე;
  • ჩვეულებრივად გამოიყენება მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვის კონტექსტში , ტექნიკური დახმარების გაწევისას და ა.შ. )

სინონიმები

ანტონიმები