ონლაინ ლექსიკონი

Back

falsify

გამოთქმა: /ˈfɔːlsɪfʌɪ, ˈfɒls-/

ზმნა

Universal
  • ფალსიფიკაციის მოხდენა, გაყალბება;
  • ფალსიფიცირება;
  • შერყვნა, დამახინჯება (ფაქტებისა და მისთ);
  • იმედის გაცრუება.

Economics
  • 1) ფალსიფიცირება, გაყალბება (დოკუმენტის და ა.შ.);
  • 2) დამახინჯება.

Law
  • 1) ფალსიფიკაცია, გაყალბება;
  • 2) დაუსაბუთებლობის დამტკიცება;
  • ( რეესტრში, ჟურნალში ბუღალტრულ წიგნში და ა.შ.)

სინონიმები

ანტონიმები