ონლაინ ლექსიკონი

Back

farming

გამოთქმა: /ˈfɑːmɪŋ/

არსებითი სახელი

Universal
  • სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა;
  • მიწათმოქმედება;

Universal
  • high farmnig - ინტენსიური მეურნეობა.

Economics
  • 1) სოფლის მეურნეობით საქმიანობა, 2) სოფლის მეურნეობა, 3) მიწათმოქმედება, 4) იჯარით გაცემა.

Law
  • 1) სოფლის მეურნეუბით დაკავება;
  • 2) იჯარით მიცემა;
  • 3) იჯარით აღება;
  • 4) ბავშვების აყვანა აღსაზრდელად ( გასამრჯელოთი)

Marketing
  • 1) სოფლის (ფერმერული)მეურნეობის საქმიანობა, სოფლის (ფერმერული) მეურნეობის წარმოება;
  • 2) სოფლის მეურნეობა (როგორც დარგი) agriculture farming industry. 3) ნიადაგის მომზადება (მოძებნა და მოზიდვა ახალი კლიენტების გარკვეულ გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე)

სინონიმები

ანტონიმები